wielkanoc123 marca 2013 roku o godz. 16.00 Fundacja „Latająca Akademia” zorganizowała w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe przy ulicy Podskarbińskiej 2 „Tradycyjny Wielkanocny Koncert”, w którym udział wzięli: dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie, Zespół Ludowy „Koderki” oraz podopieczni Fundacji.

Koncert odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nieborów Andrzeja Werle oraz Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego.

W pierwszej części wystąpił chór dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie pod opieką p. Aleksandry Jaworskiej-Zielińskiej wspólnie z podopiecznymi Fundacji „Latająca Akademia” pod opieką p. Elżbiety Małanicz-Onoszko. Na koniec wystąpił Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki” pod kierownictwem p. Eugeniusza Strycharskiego z programem tradycyjnych obchodów Niedzieli Palmowej i Świąt Wielkiejnocy.

Drugą część rozpoczęli pp. Maria i Mieczysław Śmiałkowie autorską recytacją poezji. Następnie ponownie wystąpił Zespół Ludowy „Koderki” ze swoim stałym repertuarem.

Koncert poprowadzili p. Elżbieta Kotlicka oraz p. Tadeusz Deszkiewicz.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji koncertu dla:
– p. Andrzeja Werle Wójta Nieborowa
– p. Tomasza Kucharskiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe
– p. Barbary Gebler-Wasiak Dyrektor Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe
– p. Marzeny Malangiewcz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie
– p. Macieja Malangiewicza Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury
– p. Eugeniusza Strycharskiego, p. Katarzyny Polak, p. Ewy Smereckiej
– p. Aleksandry Jaworskiej-Zielińskiej
– Zespołu Ludowego „Koderki”
– artystów, wykonawców oraz dzieci
– pp. Marii i Mieczysława Śmiałków
– pp. Mirosławy i Tadeusza Deszkiewiczów
– p. Anny Matias-Kossut
– Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie
– rodziców, przyjaciół oraz wolontariuszy
– Zarządu Fundacji „Latająca Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko” i osób współpracujących

gmina_nieborów_coa logo_pr-pld logo_cpk logo_lok logo_zpo

Program

„Tradycyjny Wielkanocny Koncert 2013”

Koncert prowadzi Tadeusz Deszkiewicz

Część I

w wykonaniu

Zespołu Ludowego „Koderki” z Łowickiego Ośrodka Kultury, Orkiestry pod kier. Eugeniusza Strycharskiego, uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie

oraz

podopiecznych Fundacji „Latająca Akademia”
akompaniament Aleksandra Jaworska-Zielińska – fortepian

Chór:

– Srebrne palemki A. Seroczyński – solo Anita Palimąka
– Wielkanocny kogut P. Betley
– kogut: Elżbieta Kotlicka
– kury: Aleksandra Bilczewska, Aleksandra Kozieł, Patrycja Sułtan
– gospodyni: Joanna Przybylska
– Wielkanocne zajączki H. Sokołowska
– owieczka: Magda Wojenko
– zajączki: Lena Platkow – Gilewska, Eliza i Helenka Opałka, Iga Folek, Zosia Deszkiewicz, Aniela Florczak, Julia Szczepanik, Weronika Miziołek

Występy solo:

1. Helenka Opałka – Walczyk Misia J. Thompson
2. Jędrzej Kotlicki – Monkey Business A. Aron
3. Eliza Opałka – Ragtime J. Bastien
4. Weronika Miziołek – Marsz „Dziadek do orzechów P. Czajkowski, naucz. Janusz Kowalski, Centrum Edukacji Muzycznej w Łowiczu
5. Julia Szczepanik – Mała Sonatina op. 51 nr 4 Janina Garścia, naucz. Anna Ciesielska, PSM w Skierniewicach
6. Aniela Florczak – Na cztery i na sześć K. Kwiatkowska, naucz. Ewa Jóźwiak, Łowickie Towarzystwo Muzyczne
7. Anielka Cichocka – Taniec meksykański J. Bastien
8. Krzyś Folek – Fiesta Espana N. Faber

Chór:

– Zając i kura T. Woźniakowski
– zając: Eliza Opałka – śpiew
– Kinga Odolczyk – skrzypce
– Pisanka w koszyku H. Sokołowska

Występy solo:

1. Kinga Odolczyk – Wariacje nt. „Wyszły w pole kurki trzy” W.A. Mozart, naucz. Anna Barańska Centrum Edukacji Muzycznej w Łowiczu – skrzypce, akomp. A. Jaworska-Zielińska
2. Piotr Swend – Walc J. Strauss
3. Grzegorz Osmólski i Ola Lechowska – Ragtime M. Mier
4. Ola Lechowska – Sonatina J. Benda
5. Anita Palimąka – Sonata cz. 1 J. Haydn
6. Paulina Chodkowska – Mazurka J. Thompson
7. Barbara Osmólska – Inwencja J.S. Bach
8. Paulina Chodkowska – Wiosny wciżą nie ma M. Małecki, ucz. prof. Barbary Jasińskiej – Sroki, z chórem dzieci z Nieborowa

Chór:

– Pisanka sercu bliska A. Prejzner
– Zespół Ludowy „Koderki” – wykonanie obrzędu Wielkanocnego Kogutek Gaik

Opis Obrzędu Wielkanocnego Kogutek Gaik

Ważnym zwyczajem Wielkanocnym na Mazowszu związanym z Drugim Dniem Świąt, było chodzenie chłopców po „Dyngusie” z kogutkiem wykonanym z drewna z otworami lub oblepionego ciastem, w które wlepiano prawdziwe pióra, umieszczanego na dwukołowym wózku. Dziewczęta, natomiast chodziły po „Dyngusie” z gaikiem, czyli małym drzewkiem iglastym udekorowanym wstążkami z bibuły. Kogut oznaczał przyjście wiosny. Oczywiście, tego dnia oblewano się wodą.

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie:
Aleksandra Bilczewska, Aniela Florczak, Agnieszka Górczyńska, Zuzanna Kotyńska, Aleksandra Kozieł, Martyna Mazgaj, Weronika Miziołek, Wiktoria Stefańska, Patrycja Sułtan, Julia Szczepanik, Kinga Śmigielska, Magda Wojenko, Martyna Wojenko, Szymon Zwoliński
flety: Olga Krawczyk, Anna Kwiatkowska, Jan Karczewski, skrzypce: Kinga Odolczyk

Część II
1. Wiersze autorskie
– Kartka z tamtej Wielkanocy – Maria Śmiałek
– Łowicka Wielkanoc – prof. dr hab. Mieczysław Śmiałek
2. Występ Zespołu Ludowego „Koderki” w tradycyjnych tańcach ludowych
– kierownik muzyczny – Eugeniusz Strychalski
– choreografia – Katarzyna Polak
– przygotowanie wokalne – Ewa Smerecka