Miło jest nam poinformować  że Fundacja „Latająca Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko” kolejny rok będzie prowadzić zajęcia integracyjne z muzykoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Wołomin. W dniu 04 kwietnia br. podpisaliśmy umowę z Zarządem Gminy reprezentowanym przez Panią Burmistrz na przeprowadzenie warsztatów, będą to na przestrzeni roku 54 zajęcia organizowane wzorem lat ubiegłych w Miejskim Domu Kultury i Szkole Podstawowej nr 7. Szczegóły w kampanii informacyjnej prowadzonej przez portale społecznościowe oraz na plakatach informacyjnych i bezpośrednich kontaktach z ubiegłorocznymi uczestnikami.  Zainteresowanych rodziców i opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

FUNDACJA PLAKAT_A3 2016