11grudnia 2010 w Pałacu w Nieborowie odbyło się się coroczne świąteczne , integracyjne spotkanie dzieci , podopiecznych i przyjaciół Fundacji.


Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Pałacu w Nieborowie oraz wszystkim Pracownikom Pałacu za pomoc w ogranizacji spotkania.