Innowacyjność Metody Ruchomych Kolorowych Nut polega na wykorzystaniu naturalnej skłonności dziecka do zabawy do nauki zapisu nutowego i techniki gry na fortepianie – nauczyciel „przemyca” abstrakcyjne dla dziecka pojęcia z teorii muzyki i technikę gry na fortepianie, zapraszając ucznia do muzycznej zabawy, na którą składają się m.in. ćwiczenia ruchowe, opowiadanie bajek, odgrywanie scenek, gry z wykorzystaniem kolorowych magnesów. Dzięki indywidualnemu podejściu i zastosowaniu zabawy jako nośnika treści nauka odbywa się w przyjemnej atmosferze i niemal niepostrzeżenie.

Ruchomych Kolorowych Nut umożliwia naukę dzieci już w wieku przedszkolnym, co oznacza, że dziecko ma możliwość szybciej nauczyć się czytać nuty niż alfabet. Już po kilku lekcjach prowadzonych Metodą Ruchomych Kolorowych Nut uczeń jest w stanie (w zależności od indywidualnych uwarunkowań), zagrać na fortepianie prostą melodię z nut. Co więcej, swobodne łączenie różnych dziedzin sztuki, tj. muzyki z plastyką, literaturą i teatrem, umożliwia wszechstronny rozwój każdego ucznia i odkrycie jego uzdolnień już w bardzo młodym wieku.
Metoda jest uniwersalna – daje świetne efekty również w pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi i niepełnosprawnymi, pozwalając im na pokonanie ograniczeń choroby i na wyjście z izolacji społecznej.
Metoda Ruchomych Kolorowych Nut została w 1993 roku wyróżniona nagrodą w konkursie na metodę nauczania przeprowadzonym przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Jednak najlepszą recenzją i dowodem skuteczności Metody są rekomendacje kilku pokoleń wychowanków Elżbiety Małanicz-Onoszko, z których wielu jest dziś aktywnymi zawodowo artystami-muzykami. Również ci, którzy nie zdecydowali się pójść ścieżką kariery zawodowego muzyka, do dziś z sentymentem wspominają właśnie te pierwsze lekcje fortepianu, mimo iż dzieli ich od tamtego momentu niejednokrotnie nawet kilkanaście lat dalszej edukacji muzycznej.

Naszym celem jest szkolenie kolejnego pokolenia pedagogów posługujących się Metodą Ruchomych Kolorowych Nut, którzy, podobnie jak autorka Metody, chcą i lubią pracować z najmłodszymi. W 2015 roku Fundacja wydała podręcznik z zasadami stosowania Metody Ruchomych Kolorowych Nut (metoda). W ślad za publikacją w naszej ofercie pojawił się kurs dla nauczycieli (pierwsza edycja – sierpień 2015).

Kurs jest kierowany do osób, które posiadają wykształcenie muzyczne (umiejętność gry na instrumencie klawiszowym i znajomość podstaw teorii muzyki), chcą i lubią pracować z dziećmi (w tym z dziećmi dysfunkcyjnymi), mają otwartą głowę i są gotowe na uważną i spontaniczną zabawę z uczniem.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Metoda Ruchomych Kolorowych Nut powstała w oparciu o ponad czterdziestoletnie doświadczenie pracy pedagogicznej Elżbiety Małanicz-Onoszko. Metoda opiera się na przekonaniu, że nauka zapisu nutowego i gry na fortepianie jest w zasięgu możliwości każdego, kto chce się uczyć – bez względu na wiek, rzekome predyspozycje czy inne ograniczenia.

Zobacz lekcję prowadzoną przez Panią Elżbietę

Print Friendly, PDF & Email