Rozpoczęliśmy 4 rok naszej współpracy z Gminą Wołomin. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Gminy kontynuujemy zadanie publiczne „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”.

Prowadzimy zajęcia muzyczne połączone z ruchowymi oraz plastycznymi, dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci niepełnosprawnych. Takie gry i zabawy, które dla wielu dzieci są pierwszymi zajęciami terapeutycznymi w ich życiu prowadzą do rozwoju percepcji słuchowej, wzrokowej oraz integracji sensorycznej.

Warsztaty muzykoterapeutyczne, podobnie jak w latach ubiegłych, będą realizowane w sposób indywidualny oraz grupowy.

Warsztaty prowadzone przez Elżbietę Małanicz-Onoszko i Małgorzatę Serwińską odbywają się w:

– środy od godz. 12.00 do 17.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mariańskiej 7
– soboty od godz. 11.00 do godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi przy ul. Poprzecznej 6.

Pierwsze zajęcia odbędą się już 15 kwietnia i potrwają do końca czerwca. Po przerwie wakacyjnej zostaną wznowione we wrześniu.

Wszystkich rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w naszych zajęciach zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego przez cały okres trwania projektu.