Koncert letni programu: „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji” – Wołomin, 14 czerwca 2014 roku. Koncert współfinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Wołomin

Koncert Wakacyjny programu: „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji” prowadzonego przez naszą Fundację w gm. Wołomin odbył się 14 czerwca 2014 w sobotę o godzinie 16.00 w sali plenarnej Urzędu Miasta Wołomin przy ul. Ogrodowej 4 i miał dwojaki charakter.

Część I, była przypomnieniem roli Powstania Warszawskiego w przeddzień 70-tej rocznicy jego wybuchu. Dzięki pomocy Muzeum Historii Polski i Muzeum Powstania Warszawskiego udało nam się przygotować ciekawy program artystyczny z multimedialną prezentacją poświęconą udziałowi dzieci w powstaniu. Do tej podniosłej i patriotycznej atmosfery koncertu dostosowali się również wszyscy wykonawcy. Punktem kulminacyjnym było „Con te Partiro” wykonane przez uczniów Szkoły Muzycznej im. Lutosławskiego w Wołominie i choć utwór nie wiąże się z tematyką powstańczą to jego wykonanie partii solowych na trąbce było niezwykłym zwieńczeniem tej części koncertu.

Część II miała już zupełnie inny nastrój, wesoły, wakacyjny bo już większość jego uczestników swoimi myślami była na wakacjach, które rozpoczynały się lada dzień. W dobrze znanych piosenkach wakacyjnych i utworach pianistycznych zaprezentowały się dzieci biorące udział w programie społecznym jaki realizujemy w Wołominie.

W przerwie koncertu rozstrzygnięty został konkurs na rysunek Syrenki Warszawskiej wykonany przez dzieci. Podczas mini wernisażu w głosowaniu publiczności najwięcej punktów zdobyły rysunki przygotowane przez rodzeństwo Zuzannę i Jurka Włodkowskich oraz rysunek Zuzi Jezierskiej. Organizatorzy obiecali nagrody.

Do zobaczenia na następnym koncercie.

14 czerwca 2014 r.

godzina 16.00

Urząd Miasta Wołomin,

ul. Ogrodowa 4

Koncert poprowadziła Barbara Osmólska

Część I

Warszawskie Dzieci – koncert z okazji 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego:

· „Polska” – wiersz Stanisława Ryszarda Dobrowolski – recytuje Aniela Cichocka
· „Hej chłopcy” – muz. i sł. Krystyna Krahelska „Danuta” – śpiewa Przemysław Cichocki
· „Warszawskie dzieci” – muz. Andrzej Panufnik, sł. Stanisław Dobrowolski – recytują : Piotr Swend,
Grzegorz Osmólski, śpiewa chór
· „Marsz Mokotowa” – muz. Jan Markowski, sł. Mirosław Jezierski – śpiewa chór
· „Pałacyk Michla” – muz. Józef Stiastny , sł. Józef Szczepański „Ziutek” – śpiewa chór
· „Rycerz” – muz. Robert Schuman – fortepian Anita Palimąka
· „Deszcz Jesienny” – muz. , sł. Marian Matuszkiewicz – śpiewa Ola Lechowska
· „Arioso” – muz. Jan Sebastian Bach – fortepian duet Anita Palimąka i Grzegorz Osmólski
· „Kołysanka leśna” – muz. Bronisław Król, sł. Stanisław Magierski – śpiewa Piotr Litwiniec – zespół Brawo
· „Rozszumiały się wierzby płaczące” – muz. Wasyl Agapkin, sł. Roman Ślęzak – śpiewa Przemysław
Cichocki
· „Serce w plecaku” – muz. i sł. Michał Zieliński – śpiewa chór
· „Piosenka o mojej Warszawie” – muz. i sł. Albert Harris – śpiewa Piotr Litwiniec – zespół Brawo
· „Con te Partiro” – muz. Francesco Sartori – trąbka Karol Bąk, fortepian Klaudia Tyszkiewicz
Akompaniament:
· Fortepian – Anna Cegielska
· Trąbka – Karol Bąk
Śpiew: Anita Palimąka, Ola Lechowska, Aniela Cichocka oraz dzieci z Wołomina

Część II – prowadzenie Małgosia Dołowy i Michał Piankowski

Wakacyjne Melodie :

W wykonaniu dzieci wołomińskich biorących udział w programie Fundacji Latająca Akademia „Integracja i
aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i
marginalizacji”

· „Malowany Latawiec”- muz. Edward Pałłasz, sł. Krystyna Wodnicka – śpiewa chór dzieci z Rodzicami
· „W grocie króla gór” – muz. Edvard Grieg – fortepian Marcin Piankowski
· „Jazda na Osiołku” – muz. E. Wells – fortepian Zuzia i Jurek Włodkowscy
· „Pojedziemy na łów” – piosenka tradycyjna – fortepian Michał Szczurowski
· „Tropiciele dżwieków” – M . Sarnowska – śpiewają Wiktor i Małgosia Dołowy
· „Walczyk” z filmu “The little girl of Paris” – fortepiano Zuzia Włodkowska
· „Nad pieknym modrym Dunajem” – muz. Johann Strauss – fortepian Małgosia Dołowy
· „Polka Warszawska” – fortepian Wiktor i Małgosia Dołowy
· „Mountain dance” – muz. Gerald Martin – fortepian Michał Piankowski
· „Ja mam tylko jeden świat” – muz. i sł. Janusz Strąkowski – gitara i śpiew Marysia Szczurowska
· „Lato lato” – muz. Witold Krzemiński, sł. Ludwik Jerzy Kern – fortepian Kasia Jurczyk
· ” Barka” ” – fortepian Kasia Jurczyk
· ” Na majówkę, na wędrówkę” – muz. A Zygierewicz – śpiewają Małgosia Dołowy i chór
· „Marsz Turecki” – muz. Anton Diabelli – fortepian Zuzanna Jezierska i Marysia Szczurowska
· „Europo witaj nam” – śpiewa Wiktor Dołowy
· „Piosenka o Kotku” – muz . W Chmielewska – fortepian Paweł Momot
· „Piosenka marynarska” – muz. trad. – fortepian Norbert Kaczmarczyk
· „Marsz niedźwiadków” – muz. W. Noona – fortepian Szymon Jezierski
· „Taniec węgierski” – muz Johannes Brahms – fortepian Janek Momot
· “Can- can” – muz. Jakub Offenbach – fortepian Konrad Luczyk
· ” Wiosna” – muz. Antonio Vivaldi – fortepian Piotr Swend
· „Ragtime” – muz Martha Mier – fortepian Zuzanna Jezierska
· „Fiesta” – muz. Nancy Faber – fortepian . Anielka Cichocka – Występ gościnny podopieczna Fundacji
Akompaniament: Joanna Pianowska – gitara, Elżbieta Małanicz – Onoszko i Małgorzata Serwińska – fortepian

Podziękowania:

 Urzędowi Gminy Wołomin na ręce burmistrza. Ryszarda Madziara oraz wszystkich pracowników za
wsparcie finansowe i pomoc w organizacji Koncertu
 Miejskiemu Domowi Kultury w Wołominie i Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – za udostępnienie sal
do realizacji programu
 Muzeum Historii Polski, za pomoc w organizacji Koncertu
 Muzeum Powstania Warszawskiego, za pomoc w organizacji Koncertu
 Pani Lenie Dąbkowskiej Cichockiej
 Pawłowi Rozbickiemu – dyrektorowi Prywatnej Szkoły Muzycznej w Wołominie za okazaną pomoc i
zaangażowanie,
 Pani Annie Cegielskiej za wspaniały akompaniament , serce i życzliwość
 Muzycznemu Zespołowi Integracyjnemu „Brawo”
 Barbarze Osmólskiej – za prowadzenie i pomoc w przygotowaniu chóru
 Pedagogom Fundacji Latająca Akademia: Elżbiecie Małanicz – Onoszko , Małgorzacie Serwińskiej za
przygotowanie muzyczne młodych artystów
 Rodzicom i opiekunom oraz wszystkim artystom