W pierwszym dniu wiosny – 21 marca 2012 r. odbył się specjalny koncert w Domu Pomocy Społecznej Pracowników Oświaty przy ul. Parkowej. Była to inauguracja projektu do dyplomu studenta Wyższej Szkoły Pracowników Socjalnych p. Macieja Kotlińskiego pt. „Znaleźć radość życia w każdym wieku i w każdej sytuacji życiowej”.
W koncercie wystąpili podopieczni Fundacji : Paulina Chodkowska, Rafał Flieger, Maja Kowalczyk (ZSSS „Dać szansę”), Bazyli Kossakowski (ZSSS „Dać szansę”), Tomek jaszczur, Grzegorz Osmólski, Michał Manowiecki. Atmosfera była naprawdę niezwykła.