WYDARZENIA ROKU 2011

Styczeń 2011 – „Międzynarodowy Rok Autyzmu” – międzynarodowa konferencja w Sandomierzu, wykład Elżbiety Małanicz-Onoszko i Małgorzaty Serwińskiej oraz koncert galowy z udziałem podopiecznych Fundacji: Paulina Chodkowska, Rafał Flieger, Jakub Piszek.

24 marca 2011 – udział podopiecznych Fundacji w Festiwalu Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych.

16 kwietnia 2011 – Wiosenny Koncert Integracyjny „Od Bacha do Młynarskiego”, Centrum Promocji Kultury Praga Południe w Warszawie. Koncert dzieci i młodzieży, podopiecznych Fundacji oraz uczniów ze Szkoły Specjalnej „Dać Szansę”. Gościnnie w koncercie wystąpili: Edward Wolanin, Maria i Mieczysław Śmiałkowie, Kamil Banasiak, oraz zespół wokalny dziennikarek „Polarne Foki”. Gościem specjalnym był Wojciech Młynarski. Koncert zgłoszony do konkursu S3KTOR 2012.

5 czerwca 2011 – Integracyjny Koncert „Graj, śpiewaj i tańcz” z okazji Dnia Matki i Międzynarodowego Dnia Dziecka w Domu Sztuki w Radziejowicach. W koncercie, podopieczni Fundacji i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Radziejowicach. Po koncercie piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w którym uczestniczyły również dzieci z terenu gminy Radziejowice.

10 czerwca 2011 – udział podopiecznych Fundacji w koncercie z okazji Święta Szkoły „Dać Szansę” przy ul. Głogowej 2B.

5-10 września 2011 – Warsztaty Muzyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu, organizowane przez Stowarzyszenie „Dobrze że jesteś”. W ramach warsztatów przesłuchano ok. 150 dzieci, podopiecznych stowarzyszenia. Na zakończenie odbył się uroczysty koncert w Sandomierskim Ratuszu, wystąpili wychowankowie Fundacji: Paulina Chodkowska i Jakub Piszek.

2 grudnia 2011 – udział dzieci z fundacji w koncercie kolęd w Siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich.

10 grudnia 2011 – 22-gie Jasełka w Pałacu w Nieborowie, tradycyjne integracyjne spotkanie Mikołajkowe i Bożonarodzeniowe podopiecznych Fundacji. Przedstawienie Jasełek w wykonaniu najmłodszych podopiecznych Fundacji, potem odbyło się spotkanie z Mikołajem i tradycyjna kolacja Wigilijna na zakończenie koncert mistrza Wolanina.

17 grudnia 2011 – udział w zadaniu publicznym realizowanym przez Urząd Miejski w Wołominie – wykład dla rodziców. opiekunów i pedagogów z terenu gminy Wołomin na temat „muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych oraz pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych, likwidacji barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu”. W wykładzie wzięło udział ok. 40 rodziców oraz przedstawiciele samorządu i władz gminnych.

Fundacja prowadzi regularną działalność edukacyjną, muzykoterapię indywidualną i zbiorową ucząc na instrumentach klawiszowych i terapia śpiewem połączona z logopedią w następujących ośrodkach:
– Szkoła Specjalna „Dać szansę” w Warszawie ul, Głogowa 2B,
– Świetlica Socjoterapeutyczna w Radziejowicach – w sobotę i niedziele dla dzieci powiatu żyrardowskiego,
– siedziba Fundacji w Warszawie Al. Waszyngtona 6 – regularne konsultacje i lekcje przez cały rok szkolny,
– siedziba Fundacji w Warszawie Al. Waszyngtona 6 – regularne konsultacje i lekcje przez cały rok szkolny.